Et sundere og renere Danmark

jan 22, 2014

0

Et sundere og renere Danmark

Posted in : Sundhed on by : admin

Det er vigtigt, at vi alle holder os sunde og raske. Dette handler både om motion og kost, men det indbefatter også forurening af miljøet. Det betyder således, at vi skal forurene så lidt som muligt, så vi derved kan leve i en ren verden og indånde ren luft. Derfor er det vigtigt, at alle dele af samfundet samarbejder om et sundere Danmark.

Landbrug og industri

Det er vigtigt at benytte udstyr, der er miljøvenligt, og som overholder Miljø- Energiministeriets lovkrav og bekendtgørelser. Eksempelvis er KNSB en leverandørvirksomhed, der overholder disse krav, og kan således være et muligt alternativ til ældre udstyr, som netop forurener den luft vi indånder.

Yderligere er økologiske landbrug vigtige, da jorden og grundvandet dermed ikke forurenes af sprøjtemidler. Yderligere er det også godt for forbrugerens sundhed, da der  ikke er  pesticider på økologiske grøntsagers overflade.

Privat personer

Selvom én person forurener lidt i forhold til store virksomheder, betyder dette ikke at deres ageren er ubetydelig. Små ting i hverdagen vil i sidste ende kunne være med til, at gøre Danmark til et renere og sundere land. Eksempelvis kan den almindelig bil udskiftes med en el-bil, man kan tage cyklen, når afstandene er små og den vej igennem mindske luftforureningen. Dette er især vigtigt i de større byer, hvor biler er en stor del af bybilledet.

Yderligere kan man få installeret vedvarende energikilder til opvarmning af sit hus, istedet for et gammelt oliefyr, og ligeledes begrænse mængden af partikler der lukkes ud i vores atmosfære.

Endeligt kan forbrugerne være med til at støtte den grønne linje hos virksomheder ved at støtte deres produkter og ydelser, frem for virksomheder der ikke er grønne. Her slår forbrugeren to fluer med et smæk, da både kosten forbedres samtidig med virksomhedernes drift. Sundheden kommer således i fokus.

Kommuner

De offentlige instanser som eksempelvis skoler, fritidsordninger, mm. burde være bedre til at opfordre til opdeling af affald. Ved at genbruge hvad der kan genbruges, istedet for at sende alt affald til forbrænding, vil mængden af skadelige partikler i atmosfæren blive mindsket.

Det er vigtigt, at vi holder os sunde. En af vejene til sundhed er ren luft og et bedre miljø. Derfor er den forurening, der slippes ud i vores verden ikke uden betydning, og det er centralt, at alle hjælper med til at skabe en sundere og renere verden.