Problemer i familien kan medføre stress og mistrivsel

okt 2, 2014

0
Problemer i familien kan medføre stress og mistrivsel

Problemer i familien kan medføre stress og mistrivsel

Posted in : Brystkirurgi on by : admin

Hvis man dagligt oplever problemer og vanskeligheder i familien, som typisk opstår pga. manglende kommunikation eller misforståelse, kan det føre til en stresset hverdag, og i værste tilfælde kan det ødelægge familien helt.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtig kommunikation er for at få familieforholdene til at fungere optimalt. Manglende eller uklare kommunikation mellem medlemmerne i familien kan føre til uønskede konflikter og skænderier.

Små problemer kan løses

Det er dog ikke nemt for den enkelte individ at lære at kommunikere bedre med andre i familien. I ethvert parforhold er parterne først og fremmest to personer med individuelle baggrunde, der mødes. De individuelle forskelligheder og særpræg de enkelte parter kommer med giver ofte anledningen til konflikter.

Heldigvis kan de små konflikter løses via samtale med hinanden, hvor der gives en gensidig forståelse for hinandens bevæggrunde. Derefter indgår parterne i en kompromis, hvor begge parter møder hinanden i midten og tager en fælles beslutning om en løsning.

De små problemer, man oplever dagligt i familien, såsom misforståelser mellem forældrene og børnene og problemerne med hensyn til børneopdragelsen og økonomien, kan blive løst løbende, når problemerne opstår. Dette gøres typisk via samtaler og kompromiser.

Store problemer kan potentielt ødelægge en familie

Hvis der opstår problemer af en større karakterer end det, der er beskrevet i den foregående sektion, er løsninger til dem noget sværere at komme på. Problemerne af denne karakter er eksempelvis være, hvis et af familiemedlemmerne oplever en eller anden form for personlig krise.

Det kriseramte familiemedlem kan være alle fra forældrene til børnene. Det kan skyldes mistrivsel og stress på arbejde eller skole, eller hvis familien gennemgår et dødsfald, hvor den døde kan være et af familiemedlemmerne eller en nære slægtning. Det kan være meget vanskelig for det kriseramte familiemedlem at udtrykke sin sorg, og typisk isolerer man sig selv fra de andre. Dette kan skabe splid og misforståelser i forhold til de andre medlemmer i familien.

En anden situation, som kan give store konsekvenser for familien, kan være, at ægteparterne er dyb uenige og ikke kan indgå i kompromis med hinanden. Oftest kan dette skyldes meget store økonomiske problemer og uenigheder i børneopdragelsesmetode. I værste tilfælde kan uenighederne blive så store, at det føre til en skilsmisse.

Disse problemer er meget sværere at klare, især hvis familien i forvejen ikke har fået tillært nogle kommunikations- eller konflikthåndteringsteknikker. Der kan heldigvis hentes hjælp til kriseramte familier i Danmark. Der findes muligheder for familierne at komme til en fælles samtaleterapi, hvor der bliver talt frit om problemerne i familien sammen med en professionel rådgiver, terapeut eller psykolog.

På samtaleterapien får det enkelte familiemedlem muligheden for at fortælle, hvad han eller hun gennemgår. Der findes frem til roden til problemerne, og familien vil blive rådgives i, hvordan de i fællesskab kan løse problemerne.

Dispuk tilbyder denne form for hjælp til kriseramte familier. Du kan med fordel besøge deres hjemmeside og læs videre.